KKArt – (post@kkart.dk)
BKS Garage, København
juli 2011
Linoliumstryk 100x70cm
Teknodrom bevæger sig ved at bore sig igennem fast stof og komme op, hvor den bryder med de fysiske rammer, samtidig har den i sig en port til en anden dimension, uden for den fysiske virkelighed, hvormed den trækker forskellige former ind til det eksisterende byrum og den situation den har skabt, i det øjeblik den befinder sig i. 

Teknodrom:
Vi vil tage byens skyline, vende den på hoved, og trykke med den så overfladen bliver et negativ. Vi vil bruge byens gader som støbeform, fylde dem med flydende aluminium for derefter at bruge den faste struktur som højbed i vores kolonihaver. Vi vil tage de formstøbte vægmoduler, før de samles i byggeriet, inficere dem med svamp for at nedbryde strukturen, opbygge et uendeligt netværk af mycelier, før bygningen styrter sammen. Vi vil lave legepladser om til fabrikker, fylde de tomme rum med ideer som svar på problemer vi ikke har endnu, eller altid har haft. Vi vil komme med en gestus til enhver der er træt af de fysiske rammers fastfrossethed i arkitekturens svagt udnyttede mulighedsrum: alt er ikke muligt, men hvis alt, der sker, er styret af hvad, der er muligt, er det, der sker, blot en gentagelse af hvad der altid har sket. Derfor drømmer vi om verdensrummet, samtidig med at verdensrummet befinder sig i vores bukselomme, eller på bunden af havet. 

Ønsket er ikke at underholde dig, give dig noget flot at kigge på, gøre dig interesseret i nye emner eller sætte din tankeprocess igang i en ny retning. For dét ønske bliver til en drøm om et andet kontinent hvor alt er muligt, hvor udnyttelse er en invitation til samarbejde, og hvor ideer kan få fysisk form, hvis man er flere der får dem samtidig. Vi vil investering vores tanker og introducerer nye ideer i den sociale sfære. Vi arbejder med ideen om at der ikke findes noget som specifik tid, specifikke steder eller specifikke skala, men udelukkende overlapninger. 

Det, du står med, er ikke en diskussion af det eksisterende, men punkter til kommende tegninger.

Mikkel Johnsen, Kristian Byskov og Andreas Rasmussen


KBH kunsthal
maj 2010
Skive / København